Posjetite nas

Izrada eksponata

/ 01

pojedinačna narudžba

Naruči svoj primjerak

Po dogovorenoj suradnji odabrani eksponati se izrađuju, dopremaju, montiraju na prethodno uređenu podlogu po definiranim standardima Parka znanosti.

Eksponati prate najviše standarde kvalitete kao i sigurnosne standarde upotrebe. Eksponati su izrađeni u skladu sa Europskim propisima i certificirani!

/ 02

Tematski eksponati

za vaš projekt

Imate ideju i želju vaš prostor oplemeniti jedinstvenim sadržajem?
Prepustite nama osmišljavanje, projektiranje i izvedbu potpuno novih eksponata tematski vezanih za vaš projekt.
Po definiranoj temi, fazama i rokovima kreće se u projektiranje i izradu novih eksponata po definiranim standardima Parka znanosti.

Projekt Park znanosti i eksponati projekta Park znanosti zaštićeni su autorskim pravima!

Zaštita intelektualnog vlasništva i autorskih prava ostvarena je kod Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo i Hrvatske autorske agencije.

/ 03

Pošaljite nam poruku

jedinstveni projekt u hrvatskoj
Scroll to Top