Pretočite Pitagoru i spoznajte poučak!

Tekući pitagora

Pretočite Pitagoru i spoznajte poučak!
Bez brojki, slova, riječi, crteža objasniti Pitagorin poučak? Za efektnu i zabavnu spoznaju poučka zavrtite „Tekućeg Pitagoru“. Prilikom zaokretanja eksponata volumen tekućine nad hipotenuzom pretočiti će se u „spremnike“ nad katetama. Jednostavno, zar ne?!

Tekući Pitagora

Oznaka TP- LV PZ 2014

Eksponat je moguće dogovorno prilagoditi zahtjevima teme, forme, boje…
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima, izrađeni u skladu sa Europskim propisima i certificirana!

Scroll to Top