Kako razgovarati šaptom na udaljenosti od 20 metara?

zvučna zrcala

Kako razgovarati šaptom na udaljenosti od 20 metara?
Zvuk isto poput svjetlosti promatramo kao gibanje valova. Šaptom izrečene riječi u žarištu jednog “Zvučnog zrcala” čuju se u drugom, udaljenom 20 metara! “Zvučna zrcala” predstavljaju fizikalni fenomen, a sam eksponat pruža atraktivan i iznenađujući efekt.

Zvučna zrcala

Oznaka ZZ- LV PZ 2014

Eksponat je moguće dogovorno prilagoditi zahtjevima teme, forme, boje…
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima, izrađeni u skladu sa Europskim propisima i certificirana!

Scroll to Top