Zavrtite svoju percepciju!

Spirala adaptacije

Zavrtite svoju percepciju! Slika u vrtnji upoznaje nas s pojavama tromosti ljudskog oka i njegovom adaptacijom. Ako pogled zadržite na eksponatu, doživjeti ćete nesvakidašnju optičku iluziju!
Spirala adaptacije

Oznaka SA- LV PZ 2014

Eksponat je moguće dogovorno prilagoditi zahtjevima teme, forme, boje…
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima, izrađeni u skladu sa Europskim propisima i certificirana!

Scroll to Top