Stvarajte melodije na Drvenoj harmonici!

Drvena harmonika

Stvarajte melodije na Drvenoj harmonici!
Drvena harmonika je glazbeni instrument iz obitelji udaraljki koji se sastoji od drvenih melodijskih pločica različitih dužina. Drvene melodijske pločice podešene su na način da svaka daje određeni ton. Uz pomoć batića, lupkanjem po drvenim tonskim pločicama svirajte melodije po vlastitoj želji.

Drvena harmonika

Oznaka DH-LV PZ 2014

Eksponat je moguće dogovorno prilagoditi zahtjevima teme, forme, boje…
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima, izrađeni u skladu sa Europskim propisima i certificirana!

Scroll to Top